ایران الکتریک

227 کالا

شرکت صنایع فضل الکتریک که با عنوان ایران الکتریک شناخته میشود از جمله شرکت های فعال و وسیع در حوزه تولید انواع پریز و کلید و قطعات هم خانواده با این نوع کالا به شمار میرود.

مرادبرقی
www.moradbarghi.ir