انگاره

هیچ محصولی یافت نشد.

برند انگاره با دو هدف ارائه محصولات در سطح جهانی فعالیت خود را در حوزه طراحی ، توزیع لوازم روشنایی ، تولید آغاز کرد.
در خال حاضر برند انگاره دارای یک کاراگاه تولیدی می باشد. این تولیدات مختص داخل کشور و بازار های داخلی نمیباشد.
بلکه تمامی نقاط دنیا از قبیل برخی کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس از تولیدات این شرکت بهرهمند میشوند.

مرادبرقی
www.moradbarghi.ir