آلتون رای

73 کالا

شرکت آلتون رای در سال 1374 با ایجاد بخش های مختلف از جمله واحد تحقیق و توسعه کار خود را در زمینه الکترونیک ، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

مرادبرقی
www.moradbarghi.ir