آلانور

هیچ محصولی یافت نشد.

شرکت آرتا صنعت سبلان که تولید کننده برند آلانور است.
این شرکت عظیم و گسترده برای 120 نفر اشتغازایی مستقیم به وجود آورده است و دارای چندین کارگاه خانگی و کوچک وابسته میباشد.
جعبه منیاتوری و قاب منیاتوری آلانور الکتریک همچنان در تلاش است ضمن حرکت در چارچوب قانون ، محیط زیست ،گام بردارد تا بتواند با رویکردی پیشگامانه به یوس توسعه ی پایدار حرکت کند.

مرادبرقی
www.moradbarghi.ir